Nimityksiä Handicossa

Antti Oinas vahvistamaan myyntiä, Helena Roth Pirkkalan toimiston vahvuuteen.

Antti Oinas (33)  on nimitetty 2.1.2013 alkaen edustajaksi Pirkanmaan, Satakunnan ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirien alueille. Antin vastuulla ko. alueilla on perusterveydenhuollon, sosiaalitoimen sekä kolmannen sektorin asiakkaat. Antti on koulutukseltaan sairaanhoitaja AMK ja hänellä on useamman vuoden työkokemus erilaisista tehtävistä terveydenhuollon ja apuvälineiden parissa. Antin työpiste on Pirkkalassa.

Helena Roth (28) on nimitetty 1.2.2013 alkaen toimistotyöntekijäksi Handicon pääkonttoriin Pirkkalaan. Helena aloitti maaliskuussa 2012 oppisopimusharjoittelussa Handiplan Oy:ssä. Syksyllä Handicon ja Handiplanin huoltamo-toimintojen yhdistyttyä Helena siirtyi työskentelemään Handicon toimistoon. Oppisopimustutkintoaan hän jatkaa aiemman suunnitelman mukaan. Helenan vastaa jatkossa laskutuksesta sekä osallistuu toimiston asiakaspalvelu-, myynnintuki- sekä muihin hallinnon tehtäviin.

Toivotamme sekä Antille että Helenalle onnea ja menestystä uusiin tehtäviin.

Luo kirjanmerkki ja jaa