Laskutuksessa viivästyskorko käyttöön 1.6.2013 alkaen

Käyttöönotettavalla viivästyskorolla haluamme kiinnittää huomiota yhdessä sovittujen maksuehtojen noudattamiseen.

Laskutuksessamme olevien erääntyneiden saatavien kaksi yleisintä syytä ovat muuttunut laskutusosoite tai laskun viivästynyt käsittely.

Kuukausittain meillä on suuri työ selvittää erääntyneitä saatavia, jotka johtuvat asiakkaidemme muuttuneista laskutustiedoista. Näitä muuttuneita tietoja ei aina muisteta meille ilmoittaa ja tämä johtaa aina työläisiin jatkoselvityksiin. Pyydämmekin sujuvan yhteistyön nimissä asiakkaitamme kiinnittämään huomioita muuttuvien laskutustietojen päivittämiseen meille ja välittämään tämän pyynnön oman organisaation taloushallinnosta vastaaville tahoille.

Voitte ilmoittaa muuttuneet laskutustiedot Handicoon
                          
                        - sähköpostilla handico@handico.fi, tai
                        - soittamalla toimistoon (03) 31 222 700

Laskuttamisessa yhteyshenkilömme on Helena Roth. Halutessanne siirtyä Handico-laskuissa sähköiseen laskutukseen, Helena sopii mielellään asiasta kanssanne.

1.6.2013 alkaen alamme periä erääntyneistä saatavistamme korkolain mukaista viivästyskorkoa. 1.1.2013 alkaen viivästyskorko on ollut 8.0%.

Uuden toimintamallin myötä toivomme aktiivisuutta epäselvien laskutusasioiden oma-aloitteisessa selvittämisessä. Näin yhdessä pystymme välttämään turhat viivästyskorkolaskut.


Luo kirjanmerkki ja jaa