Handico mukaan Luotettava Kumppani-ohjelmaan

Sopimuskumppanimme voivat nyt helposti varmistaa Handicon hoitaneen lain vaatimat velvoitteensa.

Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä (HE18/2012) eli niin kutsuttu tilaajavastuulaki astui voimaan vuonna 2007. Laki velvoittaa työn tilaajan selvittämään, että hänen sopimuskumppaninsa on hoitanut lainmukaiset velvoitteensa. Lailla pyritään harmaan talouden torjuntaan ja sen tarkoituksena on edistää yritysten välistä tasavertaista kilpailua sekä työehtojen noudattamista. Tilaajavastuulain noudattamista valvoo koko Suomessa Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue.

Handico Finland Oy kantaa vastuunsa harmaan talouden torjunnassa ja liittyi Luotettava Kumppani-ohjelmaan alkukesästä 2013. Ohjelman logo on sijoitettu Handicon verkkosivujen etusivulle jäsenyydestä kertomaan.

Sopimuskumppanimme voi pikatarkistaa Handicon yrityksenä Luotettava Kumppani-sivuston pikatarkistuksesta. Handicon y-tunnus on 2484190-4.

Luo kirjanmerkki ja jaa